DİVAN EDEBİYATI

Türklerin İslam kültüründen etkilenmeleri sonucu oluşturdukları bir edebiyattır.


“Klasik Türk Edebiyatı”, “Yüksek Zümre Edebiyatı”, “Havas Edebiyatı” adları ile de anılır.

 • Belirli ilkeler çevresinde gelişen bu edebiyat; şairlerin, şiirlerini “Divan” denilen yazma kitaplarda toplamalarından dolayı daha çok “Divan Edebiyatı” adıyla ifade edilmektedir.
 • Divan edebiyatının ilk ürünleri olan Kutadgu Bilig, Atabetü’l- Hakâyık gibi eserler daha Orta Asya’da iken(11.ve 12 .yy.da) verilmiştir.
 • Anadolu’ya göçen Türkler, Divan edebiyatını burada da sürdürmüşler, yeni eserler vermişlerdir.
 • Divan edebiyatı 11.yy.dan 1860’a kadar ürünler vermiştir.
 • Bu edebiyatta hem şiir hem düzyazı alanında eserler vardır; ancak Divan edebiyatı, şiir ağırlıklı bir edebiyattır.


DİVAN EDEBİYATININ KAYNAKLARI

 • İslam inançları (ayetler ve hadisler),
 • İslami bilimler(tefsir, kelam, fıkıh),
 • İslam tarihi,
 • Tasavvuf felsefesi ve terimleri,
 • İran mitolojisi( kişiler ve olaylar ),
 • Peygamberlerle ilgili öyküler, mucizeler, efsaneler, söylentiler…
 • Tarihî, efsanevî, mitolojik kişiler ve olaylar,
 • Çağın bilimleri,
 • Türk tarihi ve kültürü,
 • Dönemin edebiyat anlayışı,
 • Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar.
 • Yunan mitolojisi

0 yorum | YAZ:

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist