7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULAR

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULAR

1. Yeniçağda “laik devlet” anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
A) Coğrafi Keşifler B) Rönesans C) Reform D) Haçlı Seferleri

2. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri değildir?
A)Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması
B) Ticaret yollarının el değiştirmesi
C) Pusulanın geliştirilmesi
D) Matbaa ile yeni bilgilerin yaygınlaşması

3. Yeniçeri Ocağını ortadan kaldıran padişah hangisidir?
A) II. Mahmut B) I. Süleyman C) III. Selim D) I. Abdülhamit

4. Fransız İhtilalinin Osmanlı üzerindeki en büyük etkisi nedir?
A) Eşitlik B) Özgürlük C) Demokrasi D) Milliyetçilik

5. Osmanlı Devleti aşağıdaki dönemlerden hangisinde batı tarzında yeniliklere başlamıştır?
A) Lale Devri B) III. Selim Devri C) Tanzimat Devri D) Meşrutiyet Devri

6. Nizam-ı Cedit Ordusu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
A) I. Mahmut B) II. Mahmut C) II. Selim D) III. Selim

7. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlıları Müslüman Devletlerle yaptığı savaşlardan biri değildir?
A) Otlukbeli B) Ridaniye C) Niğbolu D)Mercidabık

8. Kanuni Sulta Süleyman Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle antlaşma imzalamıştır?
A) Almanya B) Fransa C) Avusturya D) İspanya

9. Osmanlı Devletinin Baharat Yolu’nu ele geçirmesi aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesiyle olmuştur?
A) Bizans B)Safevi C) Memlük D) Akkoyunlu

10. Türkiye’nin ilk Demir – Çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştır?
A) Karabük B) İskenderun C) Ereğli D) Sivas
Cevap Anahtarı :
1-C 6-D
2-B 7-C
3-A 8-B
4-B 9-C
5-A 10-A

1 yorum | YAZ:

Adsız dedi ki...

kötüüüüüüüüüüüüü

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist