Mustafa Kemal Üniversitesi - Hatay

Mustafa Kemal Üniversitesi - Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi - HatayTelefon : 0(326) 221 33 17-3h
Fax : 0(326) 221 3301
Kampusun Adresi : Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü/ANTAKYA


KURUMUN TARİHÇESİ

Türkiye’de yükseköğretimi yaygınlaştırma stratejisi doğrultusunda oluşturulması planlanan MKÜ (http://www.mku.edu.tr) ÇukurovaÜniversitesi’nden (ÇÜ) ayrılarak Eğitim Fakültesine dönüştürülen Antakya Eğitim Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksekokulu çekirdeği etrafında yeni bir üniversite olarak 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü olacak şekilde kurulmuş ve aynı yıl 10.11.1992 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Kurucu Rektörlüğe, ilk iki yıl için (1992–1994), Prof.Dr. Haluk İPEK (Ziraat Fakültesi) atanmıştır.
ÇÜ adına Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ile Antakya ve İskenderun Meslek Yüksek Okullarına (MYO) (1992-1993 ders yılında) kayıt yaptıran öğrenciler; kuruluş kanunu itibariyle Üniversitemizin ilk öğrencileri olmuşlardır. Yine Üniversitemize bağlanan Sağlık Hizmetleri MYO’da iki yıllık okul olarak faaliyetine devam etmiştir.Başlangıçta öğrenci alınamayan ve Üniversitemizin kuruluş yasasında belirtilen birim ve bölümlerde gelecek yıllara yönelik yapılanma çalışmaları da açılışla eşzamanlı olarak başlatılmıştır.


İlk yılda 2 Profesör (birisi Rektör), 3 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 69 Öğretim Görevlisi, 86 Araştırma Görevlisi, 12 Okutman, 4 Uzman ve yeni kazanan öğrencilerle birlikte toplam 3.525 öğrenciyle yola çıkılmıştır. Bu Akademik yılın sonunda toplam 765 öğrenci mezun olmuştur. Fakat YÖK’ün 3837 sayılı kanunun geçici 25. Maddesinedayanarak almış olduğu 25.02.1993 tarih ve 93.8.313 sayılı karara göre; “1992–1993 yılında kaydolacak öğrencilere verilecek diplomaların prensip olarak yeni üniversitelerince verilmesi; ancak istek olması halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın, kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilmesi uygun görüldü”. Bu nedenle ilk mezunlarımızın çoğu ÇÜ mezunu olarak diplomalarını almışlardır. Yine bu karar nedeniyle MKÜ'ye ait esas diplomalar, iki yıllık yüksekokullar göz önüne alındığında, en erken iki yıl sonra verilmiştir.
Üniversitemiz artık kuruluşunun 16. yılı içinde bulunmaktadır. Kuruluştan bu yana sırasıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), ÇÜ’ye bağlı iken MKÜ'ye bağlanan Dörtyol MYO (1993-1994), Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi (İskenderun) (1994–1995), Su Ürünleri Fakültesi (İskenderun), Hatay Sağlık YO (2 yıllık Sağlık Hizmetleri MYO yerine), Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ MYO’ları (1995–1996), Güzel Sanatlar Fakültesi (1997–1998), Veteriner Fakültesi (1998–1999) bölümler halinde eğitim-öğretime başlamışlardır. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO (İskenderun), Yayladağı MYO (2001–2002), Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı (İskenderun) ve Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi (2007–2008) en son açılan birimler olarak yerlerini almışlardır.Antakya Eski Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından onbeş yıllığına Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilmiş, 2003 yılı Eylül ayında poliklinik, Temmuz 2004’ten itibaren de yataklı hizmet vermeye başlamıştır.


Üniversitemizin ayrıca Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARSAMER), Yabancı Diller Eğitim-Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADİM), Tıbbi ve Kokulu Bitkiler Araştırma Merkezi, Zeytincilik Araştırma Merkezi (ZEYMER), Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM), Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kent Yönetimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MKÜFAM) adı altında çeşitli merkezleri kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.1995–1996 eğitim öğretim döneminde İskenderun’daSivil Havacılık YO kurulmuştur. Yine 1996–1997 eğitim öğretim yılında Üniversitemizin 04.03.1996 tarih ve 1203 sayılı yazılı önerisi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 04.04.1996 tarih ve 5701 sayılı onayı ile İskenderun Pirinçlikte bir MYO kurulmasına karar verilmiştir. Bu okullar bugüne kadar faaliyete geçememiştir.1995 yılında eğitim öğretime başlayan ve 2002–2003 yılına kadar 167 mezun veren Samandağ MYO ile ilgili olarak, MKÜ Senatosunun 22.04.2003 tarih ve 5 No.lu toplantısında alınan 6 No.lu kararla altyapı yetersizlikleri nedeniyle öğrenci alınmaması YÖK’na önerilmiş ve 2003 ÖSYS’de Samandağ MYO’ya öğrenci alımı durdurulmuştur.
2000–2001 akademik yılına girerken İskenderun’da bulunan Su Ürünleri Fakültesi, kendisine tahsis edilen tesislerin süresi dolduğundan Antakya Tayfur Sökmen Kampusu Ziraat Fakültesine ait binanın bir bloğuna geçici olarak taşınmıştır. Aynı yıl Mühendislik Mimarlık Fakültesi de aynı kampustaki Fen Edebiyat Fakültesine ait binanın bir bloğuna geçici olarak taşınmıştır.


Kuruluştan iki yıl sonra yapılan rektörlük seçimleri sonunda Prof.Dr. Haluk İPEK (Ziraat Fakültesi) yeniden rektör atanmış ve 1994–2002 yılları arasında iki dönem rektör olarak görev yapmıştır. 2002 yılı rektörlük seçimleri sonunda Prof.Dr. Metin GÜRKANLAR (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi) ikinci Rektör olarak atanmıştır. 2006 yılı Kasım ayında yapılan rektörlük seçimi sonunda Prof.Dr. M.Şerefettin CANDA (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) üniversitemizin üçüncü Rektörü olarak atanmıştır.Üniversitemizin Rektörlük idari birimleri ile Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antakya merkezindeki kampusta; Hatay Sağlık Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yine Antakya merkezinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan ve protokolle Üniversite’mize tahsis edilen eski Devlet Hastanesine ait tarihi binada; Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve bir kısım idari birimler Tayfur Sökmen kampus’unda, Antakya MYO Serinyol kampus’unda; Su Ürünleri Fakültesi, İskenderun MYO, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı (halen Antakya’da), Sivil Havacılık YO İskenderun’da eğitim-öğretimi sürdürmektedir. Dörtyol MYO Dörtyol’da kendi binasında, Reyhanlı, Samandağ ve Kırıkhan MYO’ları bu ilçe merkezlerinde kendilerine tahsis edilen geçici binalarda faaliyet göstermektedirler.MKÜ'de 2006-2007 öğretim yılı itibariyle toplam 15.139 öğrenci lisans ve önlisans öğrenimi almaktadır. Lisansüstü eğitim amacı ile hizmet veren Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitü‘lerinde 332 öğrenci yüksek lisans, 55 öğrenci doktora öğrenimi görmektedir. Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ihtisasa başlayan araştırma görevlisi (Tıpta Uzmanlık Öğrencisi) sayısı 97’dir.

Üniversitemizde halen 47 Profesör, 69 Doçent, 261 Yardımcı Doçent, 133 Öğretim Görevlisi, 257 Araştırma Görevlisi, 24 Okutman, 20 Uzman, 1 Çevirmen'den oluşan 812 akademik personel ile 657 sayılı DMK’ye bağlı 546 çeşitli kıdem ve derecede memur, özelleştirme kadrolarından 1 şef ve 6 araştırmacı olmak üzere 7 memur, 22 sürekli işçi ve 18 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1.415 personel görev yapmaktadır.

1 yorum | YAZ:

buse dedi ki...

http://mkuhatay.blogspot.com/

Mustafa Kemal Üniversitesi Ortam yurt barınma otomasyon bilgi paylaşım platformu Tüm MKÜ burada sen nerdesin?

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist