YAZILI DÖNEM TÜRK EDEBİYATIÖZELLİKLERİ:

 • Yazılı Türk edebiyatı 8. yy.da başlar.10.yy.a kadar devam eder.
 • Türklerin en eski yazılı eserleri 6.yy.a ait olan Yenisey Yazıtları’dır;ancak okunamadığı için belge niteliği taşımazlar.
 • Bu bakımdan Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk Yazıtları’dır.
 • Dönem ürünleri Göktürkçe ve Uygurca ile verilmiştir.
 • Hem halk diline dayalı bir anlatım ( Tonyukuk Anıtı), hem de sanatlı bir söylev diliyle yapılan anlatım (Kültigin ve Bilge Kağan anıtları) kullanılmıştır.
 • Hem dini hem de din dışı ürünler verilmiştir.
 • Bazı atasözleri ve destanlar ( Oğuz Kağan Destanı) bu dönemde yazıya geçirilmiştir.
 • Şiirlerde hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
 • Göktürkçe ile ortaya konan ürünlerde dil, yabancı etkilerden uzaktır.Uygurca eserlerde ise yabancı etkiler görülür.
 • “Bağımsızlık, yurt ve millet sevgisi, komşularla olan ilişkiler” anlatılmıştır.
 • Anlatımda bir içtenlik ve açıklık vardır. Dolambaçlı yollara kaçılmamıştır.
 • Bu dönemi Göktürk edebiyatı ve Uygur edebiyatı olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz:

0 yorum | YAZ:

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist