Sindirim Sistemi Çözümlemeli Test


Sindirim Sistemi Çözümlemeli Test
Sindirim Sistemi Çözümlemeli Test1.Bir parça etin yapısındaki proteinin ağıza alınmasından başlayarak ince bağırsaklardan kana geçinceye kadar geçirdiği kimyasal değişmelerin yapıldığı organların doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ağız-mide-incebağırsak
B)Mide- incebağırsak-kalın bağırsak
C)Mide-12 parmak bağırsağı-ince bağırsak
D)Ağız-mide-incebağırsak
E)12 parmak bağırsağı-ince bağırsak-kalın bağırsak
ÇÖZÜM: Etin yapısında bol miktarda protein vardır. Proteinin sindirimi midede başlar, on iki parmak bağırsağında devam eder ince bağırsakta tamamlanır
CEVAP-C-.


2.Çeşitli besinlerle beslenen sağlıklı bir kişinin besinleri sindirildikten sonra ince bağırsaklarından alınan sıvı incelenirse bu sıvıda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Aminoasitler
B) Früktoz
C) Yağ asitleri
D) Galaktoz
E) Maltoz
ÇÖZÜM; Sağlıklı insanların çeşitli sindirim organlarında sindirim düzenli bir şekilde devam eder. Sindirimin tamamlandığı organlar ince bağırsaklardır. İnce bağırsaklarda proteinler amino asitlere, yağlar yağ asitleri gliserine, karbonhidratlar suda çözünmüş yapı birimleri şeklinde bulunurlar. Sağlıklı insanların ince bağırsaklarında sindirimi tamamlanmamış maddeler bulunmaz. CEVAP-E-3.Bazı koşullarda mide asidi artar ve mide ekşimeleri görülür. Bu durumda sulandırılmış olarak içilen yemek sodasının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mide asidinin enzimler üzerindeki etkisini hızlandırmak.
B)Midedeki sindirimi hızlandırmak
C)Mide öz suyunun salgılanmasını sağlamak.
D)Mide asidi ile tepkimeye girerek zararlı etkisini engellemek.
E)Mide öz suyunun mide hücreleri ile ilişkisini kesmek.
ÇÖZÜM;Yemek sodası mide özsuyunda bulunan tuz asidi ile kolayca tepkimeye girebilir. Tepkime sonucunda safra tuzu karbondioksit ve su oluşur. Bu durumda yoğun mide asidinin mideye olan zararlı etkisi ortadan kalkar. Ancak yemek sodasının sürekli alınması midedeki sindirimi engelleyicidir. Çünkü mide enzimleri asidik ortamda
Etkinlik gösterirler, mide öz suyunun asitlik özelliği bu çeşit tepkimelerle ortadan kaldırılırsa protein sindirimi eksik kalacaktır. CEVAP-D-4.I Alkolün mide ve ince bağırsaktan kana geçmesi
II Ekmeğin çiğnenmesi
III Glikozun uygun koşullarda etil alkole parçalanması
IV Proteinlerin amino asitlere parçalanması
V Nişastanın maltoza parçalanması
VI Glikozdan glikojen üretilmesi
A)III B)V C)II D)IV E)VI
ÇÖZÜM; Sindirimde büyük moleküller, enzimlerin etkisiyle yapılarına su katılarak küçük moleküllere parçalanırlar. Sindirim kimyasal bir olaydır, sindirim doğrudan canlıya gerekli enerjinin üretimini sağlamaz. Nişastanın maltoza, proteinlerin amino asitlere parçalanması sindirim olayıdır. CEVAP-C-
5.Tenyalar sindirilmiş besinleri vücut yüzeyleri ile emerek alan çok hücreli parazitlerdendir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki sindirim olaylarından hangisi tenyaların yaşamasına en uygun ortamdır?
A)Mide
B)İnce bağırsaklar
C)On iki parmak bağırsağı
D)Son bağırsak
E)Kalın bağırsak
ÇÖZÜM; Sindirim sisteminde sindirimin tamamlandığı, besinlerin kana geçebilecek duruma geldiği organlar ince bağırsaklardır. Tenyalar yalnız küçük molekülleri emebildiklerine göre tenyaların yaşamasına en uygun yer ince bağırsaktır.
CEVAP-B-
6. Canlıların besinlerle birlikte mikrop alma olasılıkları çok yüksektir. Buna karşın sindirim organlarında mikrobik hastalıklarının düşük olmasının nedenini aşağıdaki açıklamalardan hangisi en iyi açıklar?
A)Mikroplar çiğneme sırasında parçalanırlar
B) Kalın bağırsakta yaşayan faydalı bakteriler mikropları yok ederler.
C) Mikroplar sindirim enzimleri ile parçalanırlar
D)Beyaz kan hücreleri mikropları yok ederler
F) Sindirim öz sularının belli bir asitlik ve bazik özelliği vardır.
ÇÖZÜM; Mikropların çoğu asit ve baz etkilerden zarar görürler. Sindirimin öz sularının belli bir asitlik ve bazik özelliği mikropların çoğunun yaşamasına olanak vermeyen ortamlardır.
CEVAP-E-7. İki köpeğin dolaşım sistemleri bir tüpte birbirine bağlanıyor ve daha sonra köpeklerden birisi pişmiş etle besleniyor. İkinci köpek beslenmediği halde midesinde mide özsuyunun salgılanmaya başladığı görülüyor. Bu deney aşağıdakilerden hangisi açıklayabilir?
A) Mide özsuyunun salgılanmasında sinirsel denetimin olduğunu
B) Mide özsuyunun salgılanmasında hormonal denetiminde olduğunu
C) Köpeklerin mide özsuyunun her zaman aynı miktarda salgılandığını
D) Köpeklerin ikiz olduğunu
E) Köpeklerin dolaşım sistemlerinin birbirine benzediğini
ÇÖZÜM; İki köpeğin birleştirilen yapıları dolaşım sistemidir. Dolaşım sistemi ile köpekler arasında deneysel olarak bağlantı kurulmuştur. Köpeklerin sinir sistemleri aynıdır. Sinir sistemleri aynı olmasına karşın birinin midesi diğerine bağlı olarak uyarılırsa uyarıcı madde kanla taşınan hormon olmalıdır.
CEVAP-B-8. Bir maymunun pankreas kanalları kapatılarak on iki parmak bağırsağına pankreas öz suyunun akıtılması engelleniyor. Maymunun iştahının arttığı buna karşın sürekli kilo kaybettiği gözleniyor. Bu deney ile aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilir?
A)On iki parmak bağırsağının kendi enzimlerinin olmadığı
B)Pankreasın karma bir bez olduğu
C)Pankreas öz suyunun on iki parmak bağırsağındaki sindirimde önemli etkisi olduğu
D) Pankreasın işlevini hormonlarla tamamladığı
E) Pankreasın karaciğerle birlikte işlev yaptığı
ÇÖZÜM; Deneyde kullanılan maymunun iştahının artması kanındaki besin konsantrasyonun azalmasıyla açıklanabilir. Kandaki besinin azalması ince bağırsaklarda besinlerin yeterince emilememesi ile olabilir. İnce bağırsaklarda besin emilememe nedeni pankreas kanalının kapatılmasıyla ilgili olduğuna göre pankreasın sindirimde çok önemli işlevi vardır.
CEVAP-C-
9. Sağlıklı bir köpek çeşitli besinlerle beslendikten sonra mide özsuyu alınarak inceleniyor. Mide özsuyunda aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz?
A) Yağlar
B) Proteinler
C) Peptonlar
D) Gastrin
E) Vitaminler
ÇÖZÜM:Gastrin midenin özel bazı hücreleri tarafından salgılanan salgılandığı anda kana geçen bir hormondur. Bu nedenle mide özsuyunda gastrin bulunmaz.
CEVAP-D-10.safra kesesinin kanalı safra taşlarıyla tıkanmış bir kişinin dışkısı sarı renk yerine kireç renginde olmaktadır. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dışkıya renk veren safra boyalarıdır.
B) Safra yağların sindirimini kolaylaştırır
C) Safra karaciğerin salgısıdır.
D) Safra 12 parmak bağırsağında bulunur
E) Safranın yapısında bol safra tuzları vardır.
ÇÖZÜM: Karaciğerin salgısı olan safra kesesinde depolanan safranın yapısında safraya renk veren safra boyaları da vardır. Safra 12 parmak bağırsağında işlevini tamamladıktan sonra ince bağırsaklara ulaşır. Safranın yapısında bulunan safra tuzları incebağırsaklarda geri emilir. Safra boyaları ise kalınbağırsağa geçerler ve dışkının rengini oluştururlar.
CEVAP-A-


11.ince bağırsak tümörlerini oluşturan hücrelerde çok sayıda mitokondri olup besinlerin kana geçişi sırasında bol miktarda enerji üretirler. Bu özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi geçerlidir?
A) besinlerin ince bağırsakta kana geçişi basit bir difüzyonla olur.
B) İnce bağırsak hücrelerinin bazıları fagositozla besin alabilirler.
C) İnce bağırsak hücreleri sürekli yenilenirler.
D) Besinlerin tümü ince bağırsakta emilirler.
E) Besinlerin tümürlerdeki kılcal damarlara geçişinde aktif taşıma da yapılmaktadır.
ÇÖZÜM: Bir hücrede enerji kullanımı arttıkça enerji üretimi de artar. Evrimleşmiş hücrelerde enerji üretiminden sorumlu organel mitokondrilerdir. Aktif taşıma enerji kullanılarak yapılan bir olaydır. Aktif taşıma yapan hücreler daha çok enerjiye ihtiyaç duyarlar, mitokondri sayıları fazla olan hücreler daha çok enerji üretebilirler.
CEVAP-E-


12. Antibiyotikler mikrop öldürücü maddelerdir. Sürekli alındıklarında kalın bağırsaktaki yararlı bakterileri de öldürürler. Bu durumda kanda hangi maddenin konsantrasyonunda an fazla azalma olur?
A) Aminoasitlerin
B) Yağ asitlerinin
C) Glikozun
D) K ve B vitaminlerinin
E) Gliserinin
ÇÖZÜM: Kalınbağırsakta yaşayan bakteriler K ve B vitaminlerini üreterek vücudumuza yarar sağlarlar. vücudumuza gerekli k vitaminin çoğu bu bakteriler tarafında üretilir.
CEVAP-D-


13. Kalınbağırsağın içyüzü dizanteri mikroplarının etkisi ile zedelenirse kalın bağırsaktaki sağımsal hareketler hızlanır. Böyle bir durumun canlı açısından en önemli zararı ne olabilir?
A) Su kaybı
B) Mikropların kana geçişi
C) Besin kaybı
D) Yararlı bakterilerin yok edilmesi
E) Dışkının azalması
ÇÖZÜM: vücudumuz için gerekli suyun çoğu kalın bağırsaklarda emilmektedir. Kalın bağırsakta sağımsal hareketler hızlandığında kalınbağırsak özsuyunun hareketi hızlanır, suyun emilmesi için yeterli zaman olmadığından dışkı çok sulu olarak (ishal) atılır.
CEVAP-A-14. Memeli canlıların sindirim sistemlerinde aynı maddenin sindiriminden sorumlu bir enzimin birden fazla sindirim organında sağlanmasının canlıya sağladığı en önemli yarar nedir?
A) Sindirim kolaylaştırmak
B) Sindirimi hızlandırmak
C) Besin kaybını engellemek
D) Artıkların atılmasını kolaylaştırmak
E) Sindirim organlarını korumak
ÇÖZÜM: Sindirim organlarında besinler hepsinin sindirilebileceği kadar uzun süre kalmazlar.
Bu durum besin kayıplarına neden olur. Aynı enzimin birden fazla organda salgılanması bazı besinlerin birkaç organda sindirime girmesini sağlar. Sindirilme sürelerini uzatır. Geçiş süresinin kısa olmasıyla ilgili besin kaybını engeller.
CEVAP-C-15. Bazı koşullarda mide hidroklorik asit salgılayamaz. Böyle bir koşulda kanda aşağıdaki maddelerden hangisi konsantrasyonu azaltır?
A) Suyun
B) Amino asitlerin
C) Yağ asitlerinin
D) Vitaminlerin
E) Glikozun
ÇÖZÜM; Mide enzimleri asit ortamda etkin olup, midede protein sindirimi başlatmaktadır. Ayrıca başka bir sindirim organında protein sindirimi başlatacak enzim yoktur. Midenin hidroklorik asit salgılaması azaldığında protein sindirimi eksik kalır. Proteinler amino asitler şeklinde kana geçtiklerine göre emilen amino asit azalır. Kanda amino asit konsantrasyonu azalacaktır.
CEVAP-B-


16. Protozoa ve süngerlerdeki sindirimi toprak solucanında gerçekleşen sindirimden farkı aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A) Sindirim enzimlerinin hücre dışında etkili olması
B) Hücre içi sindirim yapması
C) Sindirim enzimlerin,in farklı olması
D) Besinlerinin yalnızca fiziksel olarak parçalanmaları
E) Sindirim için suya gereksinimlerinin olmaması.
ÇÖZÜM; Protozolar bir hücreli canlılar, Süngerler basit yapılı çok hücrelilerdir.
Hücre içi sindirim yaparlar. Toprak solucanı ise onlara göre evrimleşmiş bir canlı olup hücre dışı sindirim yapmaktadır.
CEVAP-B-17.Sindirim öz suları içindeki sindirim enzimleri ince bağırsağın son kısmında sindirilerek amino asitler şeklinde kana geri emilirler. Bu durumun canlıya sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Protein kaybı engellenir
B) Su kaybı engellenir
C) Artıkların sağımsal hareketleri yavaşlar
D) Emilme hızlanır
E) Enzimlerin zararlı etkisi yok olur
ÇÖZÜM; Enzimler protein yapıdadır. Sindirim enzimleri her sindirim olayında yeniden salgılanırlar. Sindirimdeki görevleri tamamlandıkça sindirim öz sularıyla birlikte sindirim sisteminin sonuna doğru hareket ederler. Bunlar dışkı ile dışarı atılmış olsalardı vücutta bol ve sürekli protein kaybı olurdu.
CEVAP-A-


18. İnsanın sindirim sisteminde proteinlere etki eden enzimler salgılandıklarında inaktiftirler Bunun yararı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Salgılandıkları hücrelerin proteinlerin sindirimi sağlanır
B) Salgılandıklrı hücrelerin proteinlerini sindirmeleri engellenir
C) Sindirim organlarının çalışmasını hızlandırır
D) Enzimlerin özgünlükleri korunur
E) Enzimlerin diğer enzimleri sindirmeleri engellenir
ÇÖZÜM; Protein sindiriminden sorumlu enzimler aktif olarak salgılansaydı salgılandıkları hücrelerin yapısında bol bulunan proteinlerde etki ederek zarar görürdü. CEVAP-B-19. İnsülin ile glukagonun işlevleri arasında belli bir ilişki vardır. Bu ilişkiye uygun olan ilişkileri olan madde çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amilaz-Lipaz
B) Fibronejen-Trombojen
C) Fibrin-serum
D) Heparin-Serum
E) Tripsin-Amilaz
ÇÖZÜM; Pankreasın salgısı olan insülin kandaki glikozu düşüren bir hormondur. Yine pankreasın salgısı olan glukagon kandaki şeker miktarını arttırır. İnsülin ve glukagon aynı organda salgılanan, zıt çalışma ile kandaki şekeri düzenleyen hormonlardır. Heparin ve Fibrinojende karaciğerde salgılanan salgılar olup, heparin pıhtılaşmayı engelleyici, fibrinojen pıhtılaşmayı salgılayıcı ve kanda bulunan maddelerdir.
CEVAP-B-
20.Bir hayvanın midesinden alınan doku parçası diğer hayvanın göğüs bölgesine kılcal damarlara temas edecek şekilde aşılanıyor. Canlının midesine sindirim salgıları oluşurken göğüsteki parçalarda salgı üretiyor. Bu deney için en doğru sonuç aşağıdakilerde hangisidir?
A) Sindirim salgısını uyaran maddeler kanla taşınır
B) Besinler kana geçerek sindirim salgısını oluşturur
C) Sinirler her yerde benzer hücre topluluklarına aynı emri taşırlar
D) Salgı bezleri kana bazı maddeler verirler
E) Salgıların meydana gelmesinde hormon ve sinirler birlikte etki ederler
ÇÖZÜM; Bir mide parçası göğüs bölgesine aşılandığında mide salgıları üretebiliyorsa, bu sindirim salgısını uyaran maddelerin kanla taşınmasıyla açıklanır. Çünkü aşılanan parça sinirsel uyartıları algılayıp tepki göstermez. CEVAP-A-21. Bir hayvanın on iki parmak bağırsağına A,B ve C maddeleri birlikte enjekte edildiğinde pankreas salgılarına on iki parmak bağırsağında rastlanıyor. AB verilince yine salgılanma görülüyor. AC ve BC ikili gruplar halinde verildiğinde ise salgılanma görülmüyor. Salgıların salgılanarak on iki parmak bağırsağına ulaşmasında etkili madde aşağıdakilerden hangisinde verilmektedir?
A) C ve A
B) Yalnız A
C) B ve C
D) Ave B
E) Hepsi
ÇÖZÜM; Pankreas enzimlerinin salgılanmasına A,B,C maddeleri birlikte ve AB maddeleri birlikte etki ediyor fakat A,C ve B,C ikili gruplar halinde verildiğinde etkili olamıyorsa, pankreas enzimlerinin salgılanmasına A ve B maddeleri etki etmektedir. CEVAP-A-

22. Dr. Bomont midesi delik hastasından aldığı mide öz suyu ile şişe içinde et parçasının sindirimini inceliyor. Aynı kütledeki et parçasının midede çok daha çabuk sindirildiğini görüyor. Bu olayın nedenini en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Midede et bulundukça sindirim faaliyeti artar
B) Midedeki mekanik karıştırma kimyasal sindirimi hızlandırır
C) Mide enzimlerinin aktifliği dışarıda azalır
D) Oksijenle temas protein sindirimini yavaşlatır
E) Mideye ulaşan tükrük salgıları sindirim hızını arttırır
ÇÖZÜM; Midede kimyasal sindirim devam ederken karıştırma ve çalkalama hareketleri de devam eder. Bu hareketler proteinler sindirilirken oluşan küçük parçacıkların dağılarak sindirim enzimleri ile daha sık karşılaşma olasılığını arttırır. Dolayısıyla sindirimi hızlandırır. Kısaca, midedeki karıştırma kimyasal sindirimi hızlandırır. CEVAP-B-

23. Pankreasın ve karaciğerin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her iki side glikojen depo ederler
B) Her iki side açık salgı bezidir
C) Her iki side karma bezdir
D) Her iki side kana insülin verir
E) Her iki side kan depo eder
ÇÖZÜM; Pankreas bezi; sindirim enzimleri ve hormonlar salgılar. Karaciğer ise safra suyu ve heparin hormonu salgılar İki side karma bez özelliği gösterir. CEVAP-C-

24. Aşağıdaki canlılardan hangisi hem iç hem de dış sindirim olur?
A) İnsan
B) Terliksi hayvan
C) Ekmek küfü
D) Balık
E) Hidra
ÇÖZÜM; Hidra ilkel sindirim açıklığı içine aldığı küçük organizmaları önce bu sindirim açıklı içine boşalttığı sindirim enzimleri ile küçük parçalara ayırır. Bu bir hücre dışı sindirimdir. İlkel sindirim açıklığı çevresindeki hücreler küçük parçaları fagasitoz yaparak sindirmeye devam ederler. Bu da hücre içi sindirimdir. Verilen canlılardan yalnız hidrada hücre içi ve hücre dışı sindirim vardır. Verilen canlılarda yalnız hidrada hücre içi ve hücre dışı sindirim vardır. CEVAP-E-
25. Yutma olayı sırasında aşağıdaki reflekslerden hangisi görülmez?
A) Burun boşluğu kapağı kapanır
B) Ses telleri gerginleşir
C) Soluk borusu kapanır
D) Dil yukarı kalkar
E) Yemek borusu gerginleşir
ÇÖZÜM; Yutma refleksinde burun boşluğu kapağı ve soluk borusu kapanır. Dil yukarı kalkar, yemek borusu genişler. Fakat yutma refleksi ile ses tellerinin gerginleşme veya gevşemesinin bir ilişkisi yoktur.
CEVAP-B-


26. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki görevi yapamaz?
A) Gastrin- Midede sindirim enzimleri salgısı
B) Sekretin-pankreas enzimleri salgısı
C) Glikoz-İnsülin ve glukagon salgısı
D) Kolesistokinon-Öd suyu salgısı
E) Pankreonzim-ince bağırsakların enzim salgılanması
ÇÖZÜM; Kandaki gastrin midenin sindirim enzimleri salgılamasını- sekretin, pankreas enzimleri salgılarını, kolesistokinon; öd suyu salgısını glikoz, insülin, ve glukagon salgısını başlatır. Pankreoenzim incebağırsaklardan sindirim salgılarının salgılanmasında bir etkisi yoktur. Pankreas enzimlerinin salgılanmasında etkisi vardır.
CEVAP-E-27. Aşağıdaki maddelerden hangisi mide salgısı ile ilgilidir?
I ) Ağızdaki sinir uçları
II ) İnce bağırsaklardaki sinir uçları
III ) Midedeki sinir uçları
IV ) Oniki parmak bağırsağından salgılanan sekretin

A) I-IV B) II-III C) II-I D) III-IV E) I-III
ÇÖZÜM: Mide salgılarının salgılanmasında hormoanal etkilerin yanında ağızdaki ve midedeki sinir uçlarının besin duyularını etkilemesinin rolü vardır.
CEVAP-E-28. Aşağıdakilerden kaç tanesi safra salgısıdır?
I ) Yağları Emilsüyon haline getirmek
II ) Yağları sindiren enzim taşımak
III ) İncebağırsak salgılarını başlatmak
IV ) Heparin salgısını uyarmak
V ) safra pigmentlerini bağırsağa boşaltmak

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3 E) 5
ÇÖZÜM: safra salgılarının görevleri; yağları küçük tanecikler (emilsüyon damlacıkları) haline getirmek ve safra pigmentlerini bağırsağa boşaltmaktır.
CEVAP-A-

29. Hayvanlar serisinde hücre içi ve hücre dışı sindirimin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her ikisinde de sindirim kofullarda olur.
B) Her ikisinde de besinler inorganik parçalara ayrılır.
C) Her ikisinde de sindirilmiş besinler kan yoluyla vücuda taşınır.
D) Her ikisinde de fagositoz yapan hücreler önemli rol oynar.
E) Her ikisinde de vücutta üretilen enzimler kullanılır.
ÇÖZÜM: Hücre içi ve hücre dışı sindirimin soruda verilenler içinde ortak özelliği; her ikisinde de vücutta üretilen enzimler kullanılmasıdır.
CEVAP-E-
31. İyot İyot
Normal Tükrük Kaynatılmış Tükrük

...... ......
Pişmiş nişasta Pişmiş nişasta
(mavi renk) (mavi renk)
I II
Verilen deney düzeneğini hazırlayan bir kişi bir süre sonra I kaptaki mavi rengin yavaş yavaş açıldığını görüyor. İki deneyde aynı anda başladığı halde II. Ortamda renk değişmesi olmuyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Tükrük içindeki enzimler iyotla kimyasal tepkimeye girmiştir.
B) Tükrük içindeki enzimler nişasta ile kimyasal değişmeye girerek etkinliğini kaybetmiştir.
C) Enzimkler yüksek sıcaklıklarda etkinliklerini kaybederler
D) II. Ortamdaki tükrük içindeki enzimler yetersizdir.
E) II. Ortamdaki iyotla nişasta arasındaki etkileşim yok olmuştur.
ÇÖZÜM: Enzimler protein yapıda maddeler olup yüksek ısıda denatüre olurlar. Yani pişerek etkinliklerini kaybederler. Kaynatılmış tükrüğün içindeki enzimler etkinliklerini kaybetmiş olduklarından kimyasal olayı katalizleyemezler.
CEVAP-C-


32)Besinlerimizin sindirim sistemimizdeki kimyasal sindirimi, Aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleştirilir?
A) Dekarboksilasyon
B) Dehidrasyon sentezi
C) Fosforilasyon
D) Hidroliz
E) Dehidrogenasyon
ÇÖZÜM; Besinlerimizin sindirim sistemimizdeki kimyasal sindirimi, hidrolizle gerçekleştirilir.
CEVAP-D-33)Aşağıdaki besinleri kapssayan bir yemek yendiğinde alınan maddelerden hangisi sindirilmeden kana geçebilir?
A) C vitamini
B) Glikojen
C) Nişasta
D) Sakkaroz
E) Laktoz
ÇÖZÜM; Glikojen ve nişasta polisakkarit sakkaroz ve laktoz dissakkarit olduklarından bunların kana geçmeleri için monasakkarite ayrışmaları gerekir. Bir başka deyişle kana sindirilmeden kana geçemezler. Oysa Cvitamini, öteki vitaminler gibi hücre zarından geçebilecek küçüklükte olduğundan sindirilmeden kana geçebilirler.
CEVAP-A-34)I. ATP üretimini sağlamak
II. Su tüketimine neden olmak
III. Büyük moleküllerin yapı taşlarına kadar ayrıştırılmalarını sağlamak
Yukarıda belirtilenlerden hangisi veya hangileri sindirim olayının özellikleridir?
A) I,II,III
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız II
ÇÖZÜM; Soruda II ve III numarada belirtilmiş olan olaylar, sindirim olayının özelliklerindendir.
CEVAP-B-35) Aşağıdaki salgılardan hangisi mide bezleri tarafından salgılanmadığından mide özsuyunda bulunmaz?
A) Pepsinojen
B) Renin
C) Lipaz
D) Sakkaroz
E) Maltaz
ÇÖZÜM; Selülaz, selülozu sindiren bir enzimdir. Bu enzim insanda oluşturulmadığından, insanda selüloz sindirimi olmaz. Bununla beraber selülozlu besinlerin yenilmesi, örneğin meyvenin çiğ olarak kabuğuyla yenilmesi, besinlerin bağırsakta daha uzun süre kalmasına olanak sağladığından, sindirilmiş besinlerin emilme özelliğini arttırır. CEVAP-D-36)Safra kanalının safra taşlarıyla tıkanmasına bağlı olarak, safranın kana karışması halinde bireyde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Yağ sindirimi çok güçleşir
B) Bir çeşit boşaltım artığı dokulara yayılır
C) Yağ sindirim ürünlerinin ince bağırsakta emilimi hızlanır
D) İdrarın rengi koyulaşır
E) Bağırsağın bazı bakteriyel hastalıklara karşı direnci azalır
ÇÖZÜM; Yağ sindirim ürünlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştıran safra tuzlarıdır. Eğer safra, safra kanalının tıkanmasına bağlı olarak on iki parmak bağırsağına yollanamazsa, yağların sindirimi güçleşeceği gibi yağ sindirim ürünlerinin ince bağırsakta emilimi de güçleşir.
CEVAP-C-37) Aşağıdakilerden hangisi, koledok kanalı ile on iki parmak bağırsağına akıtılan salgıyla ilgili bir özellik değildir.
A) Artık maddelerin kokuşmasını sağlar
B) Bağırsaklar için antiseptik bir özelliğe sahiptir.
C) Yağda çözülen vitaminlerin ince bağırsak tümürlerince emilimini kolaylaştırır.
D) Vücuttan dışkı ile atılır
E) Yağın yağ asidi ile gliserine hidrolizini kolaylaştırır.
ÇÖZÜM; Soruda söz edilen salgı safra dır. Safra yağın sindirimini kolaylaştırır, ama enzim kapsamadığından yağın yapı taşlarına ayrıştırılmasını gerçekleştiremez.
CEVAP-E-38) Normal bir insanda, belirli bir miktar besinin sindirim olayları sırasında manomerlerine kadar parçalanma süresi, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Enzimlerin tepkimeye girdiği besin yüzeyinin büyüklüğüne
B) Alınan besinin sıcaklığına
C) Sindirim enzimlerinin miktarına
D) Midedeki asit miktarına
E) İnce bağırsakta emilme yüzeyinin büyüklüğüne
ÇÖZÜM; A,B,C,D seçeneklerdekiler, besinlerle alınan büyük moleküllerin yapı taşlarına parçalanması süresini etkiler. E seçeneğindeki ise, sindirilmiş besinin emilimini etkiler. CEVAP-E-
39) Aşağıdakilerden hangisi, karaciğerin görevi arasında sayılamaz ?
A) Kanın glikoz konsantrasyonunu düzenlemekte rol almak
B) Fibronejen üretmek
C) Heparin salgılamak
D) Pepsinojen ve HCL üretmek
E) Amonyağı üre ve ürik aside çevirmek
ÇÖZÜM; D seçeneğinde belirtilen, karaciğerin değil, midenin görevlerinden biridir.
CEVAP-D-40) İçeriği bilinmeyen renksiz bir besin maddesi, biüret ayıracı bulunan bir tüpe konulunca, tüpteki ayıracı bulunan bir tüpe konulunca, tüpteki ayıracın mavi rengi pembe mor renge dönüşüyorsa, besinde hangi maddenin var olduğu kanıtlanmış olur?
A) Yağ
B) Protein
C) Nişasta
D) Glikoz
E) Maltoz
ÇÖZÜM; Seçeneklerde verilenlerin hangi ayıraçlardan etkilendiğini gözden geçirelim. Yağın bir karışımdan ayrılması bir eterle çözdürülerek sağlanabilir. Yağın kağıtta bıraktığı saydam leke, bilinmeyen bir karışımda yağın olduğunu gösterir. Protein nitrik asitle sarı renk oluşturabildiği gibi biüret ayıracı örnekteki protein miktarına bağlı olarak mor rengin tonlarını oluşturur. Nişasta iyot çözeltisi ile lacivert renk oluşturur.
Glikoz fehling yada benedict çözeltisi ile karıştırılıp ısıtılırsa ayıracın mavi rengi kiremit kırmızısı rengine dönüşür. Maltoz, tromber ayıracı ile belirlenebilir.
CEVAP-B-

1 yorum | YAZ:

Adsız dedi ki...

çok işime yaradı sağolun

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist