MEŞRUTİYET DÖNEMİ ISLAHATLARI (1876-1918)

I.MEŞRUTİYETİN İLANI:(1876) Padişah: II.Abdülhamit İlanda Etkili Olan Grup: Jön Türkler(Genç Osmanlılar) Savundukları Düşünce: Osmanlıcılık Meşrutiyet nedir: Krallık yada padişahlıkla yönetilen ülkelerde kralın yanında bir meclisin (parlamento) bulunmasıdır.
I. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde;
• Yeni Osmanlıların Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmaları
• İstanbul Konferansı’nda Osmanlı Devleti aleyhine karar alınmasının önlenmek istenmesi
• İmparatorluk içindeki ulusların isyan etmelerinin önlenmek istenmesi etkili olmuştur. Meşrutiyeti ilan etmeye söz veren Sultan II. Abdülhamit verdiği sözü yerine getirerek Mithat ve Sait Paşaların hazırladığı KANUN-İ ESASİ'yi (anayasa) kabul ederek Meşrutiyeti ilan etmiştir.(23 Aralık 1876 )

0 yorum | YAZ:

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist