Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - K. Maraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - K. Maraş
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - K. MaraşTarihçe

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. 1992-1993 öğretim yılında daha önce Gaziantep Üniversitesine bağlı olan) Ziraat Fakültesi’nin Tarla Bitkileri ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu’nun Elektrik İklimlendirme-Soğutma, İnşaat, İşletmecilik, Makina, Otomotiv (motor), Muhasebe, Pazarlama, Tekstil Bölümleri ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Anılan Kanun ile Üniversitenin akademik yapısı, Ziraat, eskilere ilave olarak Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Orman Fakülteleri, K.Maraş Meslek Yüksekokulu, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri olarak belirlenmiştir.
Daha önce İnönü Üniversitesi’ne bağlı olan Elbistan Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.
Yine 1997-1998 öğretim yılında; Kahramanmaraş Merkezinde eski Sağlık Lisesi binası bünyesinde Yüksek Öğrenim Kurulunun onayı ile 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır.
Ayrıca Göksun, Afşin, Andırın ve İslahiye Meslek Yüksekokulları kurularak, Göksun ve Afşin Meslek Yüksekokullarına 1994-1995 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Ancak Afşin ilçesinde fiziki altyapı oluşmadığı için eğitim-öğretim Kahramanmaraş’ta sürdürülmektedir. Üniversite Senatosu İslahiye ve Andırın Meslek Yüksekokullarına 1996–1997 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınmasına karar vermiş, bu karar Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı için bu okullara öğrenci alınmıştır. Anılan okulların, sözü edilen ilçelerdeki binaları halk devlet işbirliği ile tamamlanmış olduğu için, her iki okul 1996–1997 öğretim yılında bu ilçelerde öğretime başlamıştır.
Üniversitemiz 4.7.1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendislik–Mimarlık ve İlâhiyat Fakültelerine kavuşmuştur. Daha sonra 09.05.1996 tarihinde Tıp Fakültesi kurulmuştur. Bu fakülteye 1998–1999 Öğretim yılında ilk defa öğrenci alınmıştır. Fakültenin fiziki alt yapısı ve Öğretim elemanı ihtiyacı karşılanıncaya kadar bu öğrenciler üç yıl süreyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim- öğretimlerini sürdüreceklerdir. Üniversite ve bağlı akademik birimlerinde, bir taraftan çağdaş eğitim-öğretim programları sürdürülürken, diğer taraftan da, başta araştırma potansiyelini güçlendirme olmak üzere yayım faaliyetlerine başlanmıştır.
Halen 7 fakülte, 12 yüksekokulda ikinci öğretim ile 40 bölüm, Meslek Yüksekokullarında, 74 program, Fen Bilimleri Enstitüsünde 16 Bölüm, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 9 bölüm ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere toplam 145 adet bölüm ve program bulunmaktadır.
Ayrıca diğer ülkelerin üniversite ve araştırma kuruluşları ile yakın işbirliğine büyük önem verilmektedir. Bu arada İngiltere’deki Harper Adams, Almanya’daki Berlin Humbold ve Hannover Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri ile Braunsch-Weig Yüksek Tarım Teknolojisi Enstitüleri ile işbirliğinin geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
Üniversitemiz, personelimizin planlı ve verimli çalışmaları, Kahramanmaraş’lıların yardım ve ilgileri sayesinde modern bir anlayışla hızla büyüyüp gelişmektedir

Kampüse ulaşım
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), gelişmekte olan bir üniversite olması nedeniyle farklı kampüslerde eğitim-öğretim yapılmaktadır. KSÜ bünyesinde Avşar Kampüsü, Bahçelievler Kampüsü ve Karacasu Kampüsü olmak üzere üç tane kampüs bulunmaktadır.
KSÜ ana kampüsü olan Avşar Kampüsü şehir merkezine 14 km. uzaklıktadır. Avşar Kampüsünde Rektörlük ve Rektörlüğe Bağlı Birimler, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendilik Mimarlık Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bulunmaktadır.
Şehir merkezinde yer alan Bahçelievler Kampüsünde, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu faaliyet göstermektedir.
Karacasu Kampüsü şehir merkezinden 12 km uzaklıkta olup bu kampüste İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, Pazarcık Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.
Tüm kampüslere ulaşım belediye otobüsleri, halk otobüsleri ve dolmuşlar ile gerçekleşmektedir. Belediye otobüsleri mesai saatleri içinde, halk otobüsleri ise saat 24'e kadar hizmet vermektedirler.

Barınma

Üniversitemize bağlı İslâhiye, Göksun, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında öğrenci yurtları mevcuttur. Bu yurtlarımızda barınan öğrencilerimizden Kredi Yurtlar Kurumunca belirlenen oranda ücret alınmaktadır.
Merkez Karacasu kampüste bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 1500 kişi kapasiteli yurtlardan öğrencilerimiz yararlanmaktadırlar. Ayrıca, Elbistan Meslek Yüksekokulunda 750 kapasiteli öğrenci yurdu da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlıdır.
Ayrıca aşağıdaki İlçelerde bulunan ve Üniversitemizce işletilen;
1.İslâhiye Meslek Yüksekokulu öğrenci yurdu 200 kişi kapasiteli olup, 160 kişi barınmaktadır.
2.Göksun Meslek Yüksekokulu öğrenci yurdu 180 kişi kapasiteli olup, 130 kişi barınmaktadır.
3.Bahçe Meslek Yüksekokulu öğrenci yurdu 200 kişi kapasiteli olup, 190 kişi barınmaktadır.
4.Düziçi Meslek Yüksekokulu öğrenci yurdu 120 kişi kapasiteli olup, 100 kişi barınmaktadır.

Beslenme hizmetleri

2006-2007 öğretim yılında; Üniversitemiz merkezinde ve İlçe Meslek Yüksekokullarında, öğrenci ve personel yemek hizmetleri özelleştirilmiş olup, Üniversitemiz öğrencilerine verilen 4 kaptan oluşan öğle yemeklerini, Üniversitemiz Senatosunun 17.01.2007 tarih ve 2007/02 toplantısında alınan 2 nolu karar gereği, haftalık fiş alan öğrencilerden günlük öğle fişi bedeli 1,30.-YTL. alınmasına, günlük öğle yemeğinden faydalanan öğrencilerden ise 1,50.-YTL.ücret alınmasıyla yemek hizmetleri sunmaktadır.

Akademik ve idari personele ise aynı yemekten, 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (sıra no:1)’na uyularak personelin unvan ve derecelerine göre belirlenen fiyatlar oranında yemek verilmeye devam edilecektir.


Bahçelievler merkez mutfağında Özel Firma tarafından üretilen yemekler, Avşar Yerleşkesi, Aksu Yerleşkesi, Karacasu Yerleşkesine, araçlarla taşınarak öğrenci ve personele sıcak yemek servisi yapılmaktadır.

Ayrıca İlçe Meslek Yüksekokulları mutfaklarında da imal edilen yemekler öğrenci ve personelin hizmetine sunulmaktadır.


Fakülteler

EĞİTİM FAKÜLTESİFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
  • Grafik Tasarımı Bölümü
  • Güzel Sanatlar
  • Heykel Bölümü
  • İçmimarlık Bölümü
  • Resim Bölümü
  • Tekstil Tasarımı Bölümü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİORMAN FAKÜLTESİTIP FAKÜLTESİZİRAAT FAKÜLTESİ


Meslek Yüksekokulları

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULUANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULUBAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULUDÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULUELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULUGÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULUİSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULUKAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULUKAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUPAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU

0 yorum | YAZ:

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist