DİVAN-I HİKMET

  • 12.yy’da Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
  • Hikmet: Ahmet Yesevi’nin şiirlerine verdiği isimdir.
  • Eserin dili sadedir.
  • Eserin yazılma gayesi, halka İslamiyet'i hikmetli bir şekilde öğretmektir.
  • Dörtlüklerle(koşma nazım biçimi) ve hece vezniyle yazılmıştır.
  • Gazel ve mesnevi biçiminde yazılmış hikmetler de vardır.
  • Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. Arapça ve Farsça sözcükler azdır.
  • Eser, başta Yunus Emre olmak üzere, birçok tasavvuf şairini etkilemiştir.

0 yorum | YAZ:

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist